مجازات کائنات

کائنات چگونه افراد ناسپاس و منفی باف را مجازات می کند؟   چند سالی بود که او را می شناختم. مردی بود که حدود شصت سال سن داشت . به دلیل مرتب کار نکردن ...

کائنات به دلیل اینکه هوشمند خلق شده اند بر طبق رفتار ما با ما برخورد کرده و آنگاه پاداش داده یا مجازات میکند.

کائنات چگونه افراد ناسپاس و منفی باف را مجازات می کند؟

 

چند سالی بود که او را می شناختم. مردی بود که حدود شصت سال سن داشت . به دلیل مرتب کار نکردن در یک شرکت و از این شاخه به آن شاخه پریدن ، تا آن موقع نتوانسته بود سابقه کار کافی در بیمه داشته باشد به همین دلیل هنوز بازنشسته نشده بود. گاهی به مغازه یکی از دوستان قدیمی خودش سر می زد و ساعتی را در آنجا می گذراند.

مردی بسیار مودب و محترم بود. اما یک ایراد خیلی بزرگ داشت ...

ادامه...


 


احساس آرام
برچسب ها:

بود که

-

مشاهده منبع

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up