کیفیت رویدادهای زندگی شما به دست خودتان تغییر می کند

 آیا می دانستید که کیفیت اتفافات زندگی شما دقیقا" به دست خودتان درحال تغییر است؟ گاهی اوقات ممکن است این احساس به شما هم دست بدهد. انگار کشتی های شما غرق شده است. ...

ما نوع سخنان و افکار و احساسات مثبت یا منفی خود کیفیت اتفاقات زندگی را رقم می زنیم.

 آیا می دانستید که کیفیت اتفافات زندگی شما دقیقا" به دست خودتان درحال تغییر است؟

گاهی اوقات ممکن است این احساس به شما هم دست بدهد. انگار کشتی های شما غرق شده است. غمی رمز آلود با  منبعی نا مشخص به سراغتان می آید. خودتان هم دقیقا" نمی دانید برای چه ناراحت و دلگیر هستید.این دقیقا" همان احساس خطرناک و منفی است که اگر شما اجازه بدهید در وجودتان ادامه دار بشود باعث خواهد شد تا بصورت اتوماتیک کیفیت اتفافات زندگی شما در آینده دچار دستخوش تغییرات ناگواری بشود که قطعا" شما را هرگز خوشحال نخواهد کرد.

ادمه مطلب...

 


احساس آرام
برچسب ها:

کیفیت

-

زندگی

-

دقیقا

-

خودتان

-

زندگی شما

-

کیفیت اتفافات

-

اتفافات زندگی

-

به دست

-

دست خودتان

-

کیفیت اتفافات زندگی

-

اتفافات زندگی شما

-

به دست خودتان

-

مشاهده منبع

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up