نفرین و بازتاب آن در کائنات

  نفرین ، نفرین کننده با شدت بیشتری به خودش بازگشت می کند . کسی که نفرین میکند در واقع در حال فرستادن یک سری پیام ها و سیگنال های خاصی به کائنات عالم ...

 

نفرین ، نفرین کننده با شدت بیشتری به خودش بازگشت می کند .

کسی که نفرین میکند در واقع در حال فرستادن یک سری پیام ها و سیگنال های خاصی به کائنات عالم است. کائنات عالم با دریافت این سیگنال های منفی ، اقدام به چیدمان کیفیت اتفاقات زندگی آن شخص در آینده می کند.

کائنات عالم نمی تواند تشخیص بدهد که این پیام دریافتی با عنوان نفرین ، برای کسی دیگر در نظر گرفته شده است . کائنات عالم این قدرت تشخیص  را ندارند لذا هر پیامی را که از طرف هرکسی دریافت میکند خروجی آنرا برای همان شخص فرستنده تعیین و ایجاد می نماید.

ادامه مطلب

 


احساس آرام
برچسب ها:

نفرین

-

کائنات

-

عالم

-

کائنات عالم

-

می کند

-

سیگنال های

-

است کائنات

-

است کائنات عالم

-

مشاهده منبع

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up