بانکی به نام کائنات

  بانکی به نام کائنات کائنات به منزله بانکی بزرگ است که آدم ها احساسات مثبت یا منفی خود را در آن ذخیره می کنند. وقتی شما کاری انجام می دهید ، چه مثبت ...

 

بانکی به نام کائنات

کائنات به منزله بانکی بزرگ است که آدم ها احساسات مثبت یا منفی خود را در آن ذخیره می کنند.

وقتی شما کاری انجام می دهید ، چه مثبت و چه منفی ، این اعمال شما در حساب کائنات شما ثبت می شود و در مواقع لزوم از آنها استفاده می شود. هر کسی یک حساب شخصی در کائنات دارد. هر وقت عملی مانند فکر کردن و سخن گفتن یا انجام هر کاردیگری از ما سر می زند آنگاه احساسات مثبت یا منفی تولید می گردد.

این احساسات در قالب پیام هایی به کائنات عالم ارسال می شود. کائنات این پیام ها را در فایل های جداگانه بایگانی می کنند. هر کدام از این پیام ها به منزله یک پس انداز است. پس اندازی مثبت یا منفی که در مواقع لزوم از آن استفاده می شود.

ادامه مطلب

 


احساس آرام
برچسب ها:

کائنات

-

مثبت

-

منفی

-

بانکی

-

ها

-

احساسات

-

می شود

-

یا منفی

-

مثبت یا

-

بانکی به

-

به نام

-

به نام کائنات

-

در مواقع لزوم

-

مشاهده منبع

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up